DAS-1 Pro uređaj

Distance Alarm System Pro

DAS-1 Pro je nastavak prethodnog proizvoda DAS-1 Plus sa dodatnim relejem za zujalicu/Buzzer. DAS-1 Pro mjeri stanje korita/santine i u slučaju poplave šalje poruku/poziv i aktivira zujalicu/buzzer. Uređaj je SMS programabilan. Slanjem poruke ON/OFF upravljajte daljinski potrošačima. Možete odrediti i trajanje aktivnosti releja u minutama slanjem poruke ON:X, gdje X broj minuta. Npr. ON:3, aktivira relej u trajanju od 3 min. nakon čega će deaktivirati i vratiti poruku. Možete spojiti bilo koji potrošač 250VAC/30VDC Max 10A.
Uređaj je dostupan za narudžbe. Kontaktirajte nas.

...
...
...

Želite probati DAS-1 Pro

...

Ugovorite termin

Maksimalno ćemo posvetiti pažnju vašim potrebama i ponuditi najbolje rješenje.

...

Profesionalni razvoj

Uložili smo puno vremena i znanja kako bi proizvodi bili jednostavni za korištenje.

...

Ispravno ulaganje

Ovim ulaganjem štedite. Čuvate imovinu i okoliš.

Pitanja & Odgovori

Nadogradili smo postojeći DAS-1 Plus u DAS-1 Pro sa dodatkom buzzera. Buzzer se spaja na poseban buzzer relej i aktivira se kad je u zoni alarma. Ovim se zadovoljavaju uvjeti za tehničku ispravnost plovila u RH.
Također pogledajte i priložene upute. Ako niste pronašli odgovore i imate dodatna pitanja, kontaktirajte nas.

Nadogradili smo prethodnu verziju sa dodatnim relejem za buzzer / zujalica. To je prekidač koji automatski aktivira zujalicu kad je u zoni alarma. Buzzer će se sam aktivirati ili deaktivirati zavisno je li u zoni alarma. Povratna Alarm poruka će vas obavijestiti o vrijednostima i aktivnosti buzzera. Status poruka sada prikazuje je li buzzer ON ili OFF.

Ako SIM kartica nije ispravno umetnuta, nema na računu ili nije spojena na mrežu, DAS-1 neće moći poslati poruku.

Povrat SMS-a nekad može potrajati. Nemojte slati više poruka ako još niste dobili odgovor, jer će mrežni operater staviti na odgodu slanje poruke. Provjerite stanje računa na SIM kartici.

Na poruku "calib" (noviji model) ili "!calib" (stariji model), "calib=X," gdje X broj razlike cm za alarm, nikad ne šalje povratnu poruku. Cilj je je smanjiti troškove slanja poruka. Uvijek možete provjeriti status kalibracije pozivom ili porukom '?'. Budite oprezni sa slanjem "calib" poruke, jer iznova uzima vrijednost za mjerenje do alarma. Provjerite upute za vaš model proizvoda.

DAS-1 odašilje ultrazvučne impulse te mjeri vrijeme od kad se odbiju i nakon toga računa udaljenost. Ako je kut manji od 45° uređaj će primiti odbijeni ping i javiti udaljenost. Kut širine mjerenja senzora je 15° po deklaraciji proizvođača senzora.

Da, DAS-1 sprema vrijednosti registracije. Ali nakon ponovnog pokretanja iznova radi kalibraciju početne udaljenosti.

Provjeriti je li na kraju vrijednosti upisan zarez , . Uvijek možete isprazniti vrijednost registracije ostavljajući prazno polje između dvotočke : i zareza , npr. mob2:,. Ponovite slanje poruke.

Memorija DAS-1 može spremiti ~100000 promjena.

Trenutna inačica je dimenzija 150x90x55mm. Nove verzije će biti manjih dimenzija.

Senzor registrira objekt sa strane. Provjerite položaj senzora da gleda u područje mjerenja te uklonite prepreke u zoni od 15°. Možete staviti i vodilice. Zvuk se odbija te mjeri do kraja.

Ne. Male prepreke ne mogu aktivirati alarm. Uz sve navedeno DAS-1 će napraviti 90 mjerenja i uzeti prosječnu vrijednost.

Moguće da SIM modul ima prekide sa mrežom. Ako izgubi signal ponovo će se povezati nakon što bude u zoni GSM signala. Nakon 5 min. ponovo pošaljite poruku ili uputite poziv.

DAS-1 u stanju mjerenja troši prosječno ~4uA (mikro ampera). U slučaju spajanja na mrežu ili prilikom pozivanja može trošiti i više (max 12uA u trajanju od ~2s).

Ne, DAS-1 nije vodonepropusan. Kućište sadrži otvore kako bi senzori mogli mjeriti vrijednosti i ako se izlože tekućini mogu prestati raditi. DAS-1 treba biti pravilno pričvršćen.

Zvuk putuje različito ovisno od temperature i vlage, stoga vrijednost temperature i vlage ubacuje u proračun brzine zvuka, kako bi mjerenja bila što točnija. Na 400cm ima odstupanje svega 3mm što je zanemarivo jer se vrijednosti zaokružuju na cijeli broj.

DHT11 senzor mjeri u rasponu 0 - 85C°. Odstupanje ~ 0.5°C.

DAS-1 za mjerenje napona radi na principu voltmetra, ali može imati odstupanja zavisno od trenutnih potrošača. Preciznost varira 0.05V – 0.1V.

Ako niste pronašli odgovor, kontaktirajte nas Zaista nam je stalo pružiti kvalitetnu uslugu.
...

brod je siguran u luci, ako ima
DAS-1 Pro...

nova pomorska
...

Svrha kolačića


Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše iskustvo na našoj stranici i poveznicama i/ili prikazali prilagođene oglase trećih strana.

Prihvati i zatvori


Žalite li saznati više?
Uvjeti i odredbe & Pravila kolačića